TESTIRANJE IN VADBA NA IZOKINETIČNEM DINAMOMETRU HUMAC NORM

Humac Norm omogoča meritve mišične moči v dinamičnih in statičnih razmerah. Ocenjujemo lahko silo, zmogljivost in vzdržljivost različnih mišičnih skupin pri krožnih gibih v sklepih, vse to pa merimo pri izbrani hitrosti giba.

Izokinetično testiranje se izvaja za:

– ocenjevanje napredka in načrtovanje rehabilitacije po ortopedskih in travmatoloških  operativnih posegih,
– spremljanje učinka treninga mišične moči ter vzdržljivosti,
– varno vadbo po poškodbi,
– odkrivanje nesorazmerij med močjo posameznih mišičnih skupin v kasnejših fazah rehabilitacije,
– preprečitev športnih poškodb (z obdobnimi testiranji lahko zaznamo porušena razmerja v aktivaciji različnih mišičnih skupin in z ustreznim programom vadbe ta nesorazmerja tudi odpravimo še pred razvojem poškodbe).

* storitev izvajamo tudi v sklopu fizioterapevtske obravnave, ki jo krije zavarovalnica v sklopu nadstandardnega zavarovanja

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Outdated Browser

×