Pacientove pravice

Pohvale in pritožbe

Vaše mnenje glede našega dela je zelo dobrodošlo, saj nam pomaga, da za naše paciente poskrbimo čim bolj celovito in kakovostno ter tako prispevamo k večjemu zadovoljstvu vseh, tako pacientov kot zaposlenih.

Upamo, da se boste pri nas počutili prijetno in prepričani smo, da bo naše osebje storilo vse, da bo temu res tako. Včasih pa vendarle lahko pride do nesporazuma ali pa morda ne boste zadovoljni z našim delom in bi nas radi o tem obvestili. Vašo pritožbo bomo obravnavali resno in v nobenem smislu ne bo vplivala na vaše prihodnje zdravljenje pri nas.

V kolikor menite, da so vam bile ob zdravstveni storitvi kršene pravice ali imate pritožbe v zvezi s katerokoli zdravstveno storitvijo ali s kom od zaposlenim v našem podjetju, lahko vložite zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic ali pritožbo na naslednje načine:

 • Vodja medicine RAFAEL GULIN po elektronski pošti na naslov rafael.gulin@fontana.si,
 • telefonsko na tel. št. 02 23 44 126,
 • ustno ali pisno na naslov: Koroška cesta 172, 2000 Maribor.

Pomembno je, da nas o neljubem dogodku obvestite čim prej. Če se pritožujete v imenu nekoga tretjega, bomo morali pred tem pridobiti njegovo pisno dovoljenje, da vam lahko posredujemo katere koli podatke o njegovem zdravljenju. Pri preverjanju dogodkov nam bo zelo pomagalo, če nam boste v pritožbi napisali ime pacienta ter letnico rojstva, ime zdravnika ali drugega sodelavca, na katerega se pritožba nanaša ter opis, datum in čas dogodka.

PRVA OBRAVNAVA KRŠITEV PACIENTOVIH PRAVIC

Rok za vložitev zahteve za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic je:

 • Zaradi neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev najpozneje petnajst (15) dni od domnevne kršitve.
 • Zaradi neustreznega ravnanja zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev pri nudenju zdravstvene oskrbe najpozneje v tridesetih (30) dneh po končani zdravstveni oskrbi.
 • V treh (3) mesecih po preteku rokov iz prejšnjih odstavkov, če ste za kršitev izvedeli kasneje oz. so se posledice kršitve pokazale kasneje.

PRITOŽBA PACIENTA

Prve zahteve in pritožbe se rešujejo v skladu z določbami Zakona o pacientovih pravicah. Morebitne pritožbe bomo obravnavali z vso resnostjo, saj želimo, da bi bili z našimi storitvami zadovoljni.

Pravice in dolžnosti pacientov

V medicinskem centru Fontana, v skladu z določili Zakona o pacientovih pravicah (Ur.l.RS št. 55/17, v nadaljevanju ZPacP) in na njegovi podlagi sprejetih predpisov, zagotavljamo uresničevanje pravic z namenom, da bi na ta način prispevali k večji kakovosti zdravstvenih storitev in oskrbe, ki vam jih v naši ambulanti nudimo.
Zakon o pacientovih pravicah poleg pravic pacientov vsebuje tudi določila o pacientovih dolžnostih, ki so prav tako navedena v nadaljevanju.

PACIENTOVE PRAVICE, KI JIH UREJA 5. ČLEN ZPACP

 • pravica do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev,
 • pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi,
 • pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev,
 • pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe,
 • pravica do spoštovanja pacientovega časa,
 • pravica do obveščenosti in sodelovanja,
 • pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju,
 • pravica do upoštevanja vnaprej izražene volje,
 • pravica do preprečevanja in lajšanja trpljenja,
 • pravica do drugega mnenja,
 • pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo,
 • pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov,
 • pravica do obravnave kršitev pacientovih pravic,
 • pravica do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic.

PACIENTOVE DOLŽNOSTI, KI JIH UREJA 54. ČLEN ZPACP

Za doseganje kakovostne in varne zdravstvene oskrbe je pacient, glede 54. člen ZpacP, dolžan:

 • dejavno sodelovati pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja,
 • v času bolezni ravnati v skladu s prejetimi strokovnimi navodili in načrti zdravljenja, v katere je ustno oziroma pisno privolil,
 • dati pristojnemu zdravniku in drugim pristojnim zdravstvenim delavcem oziroma zdravstvenim sodelavcem vse potrebne in resnične informacije v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem, ki so mu znane in so pomembne za nadaljnjo zdravstveno oskrbo, zlasti podatke o svojih sedanjih in preteklih poškodbah ter boleznih in njihovem zdravljenju, boleznih v rodbini, morebitnih alergijah in zdravilih, ki jih uživa,
 • obvestiti zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce o nenadnih spremembah zdravstvenega stanja, ki se pojavijo med zdravljenjem,
 • biti obziren in spoštljiv do zasebnosti in drugih pravic drugih pacientov ter zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev,
 • spoštovati objavljene urnike, hišni red in predpisane organizacijske postopke izvajalcev zdravstvenih storitev,
 • pravočasno obvestiti izvajalca zdravstvenih storitev o morebitnem izostanku na pregled ali zdravljenje.

Zastopnik pacientovih pravic na območju Maribora

Vlasta Cafnik, zastopnica pacientovih pravic Maribor
Sedež: Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Maribor, Ljubljanska cesta 4/II, 2000 Maribor
T: 02 333 12 64 ali  051 217 424
E: vasta.cafnik@nijz.si

Uradne ure: torek 14:00-18:00h, sreda 8:00-12:00h, četrtek 8:00-12:00h.

Adela Postružnik, zastopnica pacientovih pravic Maribor
Sedež: Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Maribor, Ljubljanska cesta 4/II, 2000 Maribor
T: 02 333 12 63 ali 030 464 204
E: adela.postruznik@nijz.si

Uradne ure: ponedeljek 14:00-18:00h, sreda 9:00-13:00h

Naročanje: ponedeljek in petek med 8:00 in 12:00h na tel. št. 041 681 304 ali po E-pošti: zpp@nijz.si.

Delo svetovanja, pomoči in zastopanja zastopnika pacientovih pravic je brezplačno in zaupno. 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Outdated Browser

×