PREDOPERATIVNA IN POOPERATIVNA TERAPIJA/VADBA

Fizična priprava pacienta na operativni poseg je pomemben del v procesu celostne priprave pacienta, saj dobra celostna fizična priprava in priprava obsklepnih ter drugih mišic  zmanjša morebitne zaplete med in po samem operativnem posegu ter bistveno skrajša čas rehabilitacije po njem. Dober predoperativni vadbeni program pospeši okrevanje po operaciji tako, da poveča mišično moč in funkcionalnost sklepa.

V sodelovanju z zdravnikom in skrbno pregledanih izvidih slikovne diagnostike, fizioterapevt in kineziolog, glede na vaše stanje in potrebe, sestavita individualen program predoperativne terapije in vas kar najbolje pripravita na rehabilitacijo.

Skrajšanje časa rehabilitacije po posegu je eden izmed ključnih ciljev, ki jih želimo z omenjeno predoperativno pripravo pacienta doseči.

Po končani fizioterapiji (postrehabilitacija) pacienta pripeljemo do stanja pred poškodbo in mu omogočimo, da se ponovno vključi v želene aktivnosti.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Outdated Browser

×