Politika kakovosti kot del  poslovne politike družbe upošteva vizijo razvoja dejavnosti podjetja in opredeljuje načela, na katerih gradimo in razvijamo sistem vodenja kakovosti.

V politiki kakovosti v največji možni meri upoštevamo pričakovanja gostov, agencij, kupcev in drugih zunanjih partnerjev. Glavna načela politike so:

 • Osredotočenost na odjemalce
 • Ciljno vodenje
 • Timsko delo
 • Sistemski pristop
 • Nenehne izboljševanje procesov in okolja
 • Korist za vse deležnike družbe

Cilji kakovosti:

 • Kakovostno diagnosticiranje, primerno zdravljenje in razpoložljivost virov
 • Uspešnost in učinkovitost
 • Enakost, osredotočenost na pacienta, vključujoč in spoštovanje pacientove integritete.
 • Vključenost pacienta, varnost, pravočasnost in dosegljivost
 • Zadovoljstvo uporabnikov
 • Zadovoljstvo zaposlenih

Pacient je vključen v vse postopke obravnav, omogočena je dosegljivost in pravočasnost obravnav, prav tako strokovna in varna obravnava.

Vodstvo družbe

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Outdated Browser

×