Hišni in kopališki red

 1. Wellness center (bazeni in savne) je odprt dnevno od 9. do 21. ure oziroma ob petkih od 9. do 23. ure.
 1. Namenjen je vsem gostom, ki so psihofizično sposobni samostojno izpolnjevati določila hišnega in kopališkega reda.
 1. Vstop otrokom do 15. leta je dovoljen samo v spremstvu staršev ali skrbnikov, ki odgovarjajo za varnost otroka na kopališču.
 1. Vstop v kopališče je obvezen skozi magnetno kontrolo. Vstopnica vam omogoča vstop v bazene, whirlpoole, savne in turško kopel.
 1. Največje dovoljeno število obiskovalcev na kopališču:
 • dopoldan/popoldan 400 kopalcev,
 • dnevna kapaciteta 800 kopalcev.
 1. Prosimo, da bazene in savne zapustite do 20:45 oziroma ob petkih do 22:45 ter se pomaknete proti garderobnim prostorom.
 1. Temperatura zraka v območju bazenov je 31° C +/- 1° C.

 Temperatura vode:

zgornji notranji bazen 32°C +/- 1 °C

spodnji notranji bazen 33°C +/- 1 °C

zgornji zunanji bazen  32°C +/- 1 °C

spodnji zunanji bazen  27°C +/- 2 °C

zgornji whirpooli  35°C +/- 1 °C

spodnji whirpooli  36°C +/- 1 °C

 1. Glede na temperaturo vode priporočamo zadrževanje v vodi največ 20 minut, nato je priporočljiv 20 minutni počitek. Priporočamo, da se otroci do 2. leta starosti v whirlpoolih (35°C in 36°C) ne kopajo.
 1. Osebam in bolnikom, ki jim škoduje temperatura vode nad 30°C in zrak z veliko vlažnostjo, odsvetujemo kopanje in zadrževanje na območju kopališča.
 1. Starejši kopalci in funkcionalno ovirane osebe, ki se ne počutijo varno pri samostojnem vstopu ali izstopu iz vode, morajo za pomoč zaprositi reševalca iz vode.
 1. Vsak obiskovalec MTC Fontana je dolžan poravnati povzročeno škodo, ki je nastala na objektu in opremi po njegovi krivdi.
 1. V MTC Fontana je prepovedano:
 • vstopiti v kopališče pod vplivom alkohola, mamil ali drugih psihotropnih snovi,
 • imeti neposredne telesne stike in nadlegovati druge goste v kopališču,
 • uporabljati opremo za prosto potapljanje,
 • nositi obuvala, razen čistih natikačev,
 • kopati se v kratkih hlačah ali majici,
 • kopati se ali sončiti se brez kopalk (razen na za to posebej označenih mestih),
 • skakati v vodo, plavati pod vodo, kričati in motiti ostale obiskovalce,
 • igrati se igre z žogo v bazenih ali izvajati druge igre v vodi,
 • uporabljati šampon pri tuširanju, razen tam, kjer je to posebej označeno,
 • prinašati hrano in pijačo ter steklene predmete na območje kopališča,
 • kaditi v zaprtih prostorih in voditi živali v kopališče,
 • fotografiranje in snemanje v prostorih savne, garderob in v prostoru s tuši in toaletami,
 • zadrževanje otrok do 12. leta starosti v prostorih savne,
 • nositi kopalke in druga oblačila v savnah,
 • se savnati brez podložene rjuhe ali brisače, razen v turški savni,
 • uporabiti klic v sili po nepotrebnem.

Za zagotavljanje higiene v kopališču je potrebno upoštevati naslednje:

 • higiensko tuširanje in razkuževanje nog pred vstopom v bazen ter po vsaki uporabi stranišča,
 • pred vstopom v bazen uporabi stranišče,
 • ne uporabljaj bazena, če imaš drisko ali si jo imel v zadnjem tednu,
 • upoštevaj navodila zdravnika, če imaš druga obolenja,
 • izogibaj se požiranju kopalne vode,
 • ne vnašaj hrane in pijače v bazen,
 • uporaba kopalne garderobe (otroci do 3. leta morajo v bazenu uporabljati kopalne pleničke),
 • voditi otroke večkrat na stranišče, še posebej, ko želijo ali opozorijo na to,
 • takoj zamenjati plenico, ko je to potrebno; temeljito umiti zadnjico otroka po iztrebljanju ter tudi svoje roke,
 • mali otroci naj bodo ves čas pod nadzorom,
 • v vodo ne izkašljuj, ne izpihuj iz nosu, ne spiraj ust in ne izločaj urina in blata v bazen,
 • takoj opozori kopališko osebje, če opaziš v vodi ali na kopališču izbljuvke in druga onesnaženja, ki tja ne sodijo,
 • uporaba natikačev za notranjo uporabo,
 • podlaganje brisače na ležalnik,
 • kopalna kapa ni obvezna (pri dolgih laseh priporočamo),
 • upoštevati navodila kopaliških delavcev.
 1. V savnah in turški kopeli se morajo upoštevati izobešena pisna navodila ter navodila kopaliških delavcev.
 1. Gostom MTC Fontana je na voljo brezplačen parkirni prostor, ki ni zavarovan.
 1. Na osnovi določil Zakona o varstvu pred utopitvami:
 • kopalci uporabljajo bazene, bazensko opremo in ostale naprave tako, da pri tem ne vznemirjajo in ogrožajo sebe ali drugih kopalcev,
 • ne smejo onesnaževati vode in drugih površin kopališča.
 1. Reševalec iz vode:
 • ima pravico ugotoviti istovetnost kršitelja določbe predpisov kopališkega reda,
 • ima dolžnost, da kršitelja prijavi pristojnemu inšpekcijskemu organu ali policiji,
 • ima pravico, da poda predlog za uvedbo postopka o prekršku (zgoraj omenjenim službam),
 • ima pravico prepovedati uporabo objektov in naprav za kopanje osebi, ki s svojim ravnanjem očitno ogroža lastno varnost ali varnost drugih,
 • lahko zahteva,da kopališče zapusti oseba, ki kljub opozorilom ogroža varnost in krši kopališki red.
 1. Vodstvo MTC Fontana ne prevzema odgovornosti za zdravstveno stanje in za morebitne poškodbe gosta, ki bi nastale zaradi nespoštovanja pravil hišnega in kopališkega reda.
 1. Določila kopališkega reda in pravice so povzete po Zakonu o tehničnih ukrepih in zahtevah za varno obratovanje kopališč in za varstvo pred utopitvami na kopališčih in varstvu pred utopitvami (Ur.l. RS št. 39/2011).
 1. V primeru posebnih dogodkov si pridržujemo pravico do sprememb kopališkega reda – v teh primerih se gostje ravnajo po navodilih kopaliških delavcev.

V kolikor gost, kljub opozorilom zaposlenih, večkrat zaporedoma krši hišni in kopališki red ter se do osebja in ostalih gostov vede neprimerno, si pridržujemo pravico do prepovedi vstopa. 

ZA NADZOR IN IZVAJANJE KOPALIŠKEGA REDA SO PRISTOJNI REŠEVALCI IZ VODE TER DRUGO OSEBJE MTC FONTANA.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Outdated Browser

×