Politika kakovosti kot del poslovne politike družbe upošteva vizijo razvoja dejavnosti podjetja in
opredeljuje načela, na katerih gradimo in razvijamo sistem vodenja kakovosti.

V politiki kakovosti v največji možni meri upoštevamo pričakovanja gostov, agencij, kupcev in drugih
zunanjih partnerjev.

Glavna načela politike so:

 • osredotočenost na odjemalce,
 • ciljno vodenje,
 • timsko delo,
 • sistemski pristop,
 • nenehne izboljševanje procesov in okolja,
 • korist za vse deležnike družbe.

Cilji kakovosti:

 • kakovostno diagnosticiranje, primerno zdravljenje in razpoložljivost virov,
 • uspešnost in učinkovitost,
 • enakost, osredotočenost na pacienta, vključujoč in spoštovanje pacientove integritete,
 • vključenost pacienta, varnost, pravočasnost in dosegljivost,
 • zadovoljstvo uporabnikov,
 • zadovoljstvo zaposlenih.

Pacient je vključen v vse postopke obravnav, omogočena je dosegljivost in pravočasnost
obravnav, prav tako strokovna in varna obravnava.

Vodstvo družbe