Medicinsko termalni center Fontana, zdravstvo in rekreacija d.o.o.

Skrajšano ime: MTC Fontana, d.o.o.

Koroška cesta 172, SI- 2000 Maribor

Ustanovitelj družbe: Terme Maribor d.o.o. (100-odstotna last)
Ustanovitev družbe: 01. 09. 2007
Vpis MTC Fontana v Srg 24.5.2007
Srg 200700716
Direktor družbe: Tomislav Vezjak, univ. dipl. ekon.
Prokurist: Andrej Rakovič

Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod št. vložka 1/13454/00,
osnovni kapital 2.000.000,00 €
Nova KBM, IBAN: SI56045150001366850, SWIFT: KBMASI2X
ID št.: SI50530224

E: fontana@termemb.si
E: zdravstvo@termemb.si

Rekreacija T: 02/ 23 44 100 | F: 02/ 23 44 114
Fitnes in vadbe T: 02/ 23 44 108
Masaže T: 02/ 23 44 100
Medicina T: 02/ 23 44 102
MR in CT preiskave T: 02/ 23 44 124
Laboratorij T: 02/ 23 44 123
Tajništvo T: 02/ 23 44 111, 110

 

_